Jméno váha  6.11.2013 Váha  4.12.2013
Carlie - zadaný 760 g 2,9 kg
Carlo - zadaný 780 g 2,8 kg
Ceasar - zadaný 810 g 2,8 kg

Cyros-zadaný

680 g 2,9 kg
Canell - zadaná 600 g 2.9 kg
Cara Chantal -zadaná 760 g 2,7 kg

Carmen -zadaná

640 g 2,7 kg
Cessie -zadaná 760 g 2,7 kg
Claudia -zadaná 720 g                                                                                                  3,0  kg